Naše aktivity

Bohoslužba:

Chvály Bohu v moderním pojetí, kázání Božího slova, modlitby a svědectví ze života s Bohem. Každou neděli v 9 hodin v Křesťanském centru.

Nedělní škola:

Biblické vyučování pro děti v průběhu bohoslužby podané tvořivým způsobem. Je určeno pro děti ve věku 3 - 7 let a 8 - 13 let.

Royal Rangers:

Volnočasový oddíl pro děti od 6 do 15 let. Každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v Křesťanském centru.

Domácí skupinky:

Setkání většinou v domácnostech obvykle v úterý odpoledne nad nedělním kázáním či jiným vyučováním, sdílením a modlitbami.

Setkání mužů:

Nepravidelně jednou za měsíc nad chlapskými tématy.

Celosborové modlitební setkání:

Středa v 18 hodin, jednou za dva týdny v Křesťanském centru.

Hudební týmy:

Sehrávají se a zkoušejí v průběhu týdne. Můžete je slyšet hlavně na bohoslužbě, ale i jiných sborových aktivitách.

 

Nabízíme:

Přednášky pro školy:

ABATOP: "S úctou k životu": pro 2. stupeň, OU a SŠ (Dospívání, Zázrak života, Jak si nenechat ublížit, Láska, chození, partnerství, Poruchy příjmu potravy). Kontakt: Lída Pohanková

Přednášky jsou zdarma, pouze s proplacením cestovného. Jsou realizovány s podporou F-nadace.

Křesťanské poradenství:

Pro závislé a jejich blízké (Bod obratu, Cesta ke svobodě)

Pro manžele

Pastorační poradenství v osobních problémech

 
 
TOPlist